iti var, kopuðu var 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:iti an oma hazrla