haram

 1. saklanan, gizlenen, sakınılan anlamına gelir. dini bir anlatımla kullanıldığında, o dine mensup kişilerin sakınması,uzak durması gereken madde ve davranışlar bütününe verilen genel isimdir.

  islam dininde sakınılması gerekenlere örnek olarak hırsızlık, şarap içmek, tanrıya şirk koşmak gibi davranışları sayabiliriz. ancak bu yasaklar başka dinlerce kabul edilmemiş olabilir.örneğin aşırıya kaçmadan şarap tüketilmesi isevilikte ve musevilikte günah değildir.
  (kont dracula 25.08.2006 10:52)
 2. hürmet, harem, mahrem,* mahrum, ihram, muharrem, ihtiram, muhterem, haramigibi türkçede kullandığımız birçok kelimeyle aynı kökten türeyen arapça kelime.

  islam hukukunda hanefilere göre haram; kuranı kerim'de "diliniz yalana alışmış olduğu için her şeye, "şu helaldir, bu haramdır" demeyin" [nahl suresi, 16/116] buyurulduğu için, bu yasaktan kaçınmak maksadıyla sadece 'kesin deliller'le sabit olur. 'kesin deliller' ile kastedilen; âyet, mütevâtir hadis, ve meşhur hadislerde bir şeyin yapılmamasının açık ve net bir şekilde istenmesidir. şu ayeti kerimede olduğu gibi: "zinaya yaklaşmayın, çünkü o, rezilliktir, kötü bir yoldur" [el-isrâ;17/32].

  âhad hadisler ile sabit olan hükümler ise haram değil tahrimen mekruh olur.

  haram farzın zıttıdır, tahrimen mekruhun zıttı ise vacibtir.

  farz ve vacibin farkı için bakınız: (#31296)


  "kim allah'ın haramlarına saygı gösterirse, o hareketi rabbinin yanında kendisi için iyidir. [hacc suresi, 22/30]
  (slc 25.08.2006 11:58)
 3. haram ve helal... madalyonun iki yüzü.
  (mereta 25.08.2006 13:33)
 4. "geceleri sakız çiğnemek ölülerin etini yemek anlamına gelir ve haramdır." cümlesinde geçen anneannemin ünlü sözünde geçmektedir...
  (akira 25.08.2006 13:39)
 5. dinimize göre, işlendiğinde günah kazanılan ve kaçınılması vacip olan iş, oluş ve hareketlerdir. harama girmemek vaciptir ve haramdan kaçınan insan otomatikman vacip sevabı kazanır. zıddı helaldir; haram olan bir şeye helal, helal olan bir şeye haram demek insanı dinden çıkarabilir. haram olan bir fiil yapılırsa tövbe edilmesi lazımdır.
  peygamberimiz (s.a.s) konuyla ilgili bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır:
  "helal bellidir, haram bellidir. bu ikisinin arasında bir çok kişinin bilmediği şüpheli şeyler vardır. kişi bunlardan sakınırsa dinini, onur ve haysiyetini korumuş olur. şüpheli şeylerden kaçınmayanlar, koruluğun kenarında hayvanlarını otlatan kimse gibidir. kolladığı hayvanların her an koruluğa dalması mümkündür. dikkat edin her hükümdarın bir koruluğu vardır, Allah'ın koruluğu da haram kıldığı şeylerdir."
  (herseyemaydanoz 25.08.2006 16:51)
 6. kelime anlamı mahrem: girilmemesi gereken yer olarak geçen, nas ile tescillenmiş eylemlerdir. karşılığında cehennem azabı vardır.

  (mantis 26.04.2007 19:10)
 7. dehşet güzel bir üç hürel parçası;

  bülbüle gülü sevmek
  ona benimdir demek
  bana seni istemek
  haramdır haram

  (bkz: 70 ler güzeldi)
  (pollux 23.06.2007 00:34)
 8. ateşe bilet.
  (kimsekim 23.06.2007 00:37)
 9. herşeyin en doğrusunu bilen, "en doğru" kavramını yaratan, kime neyin faydalı neyin zararlı olduğunu en iyi bilen, insanların zarar görmelerini en istemeyen, insanlara bazı şeyleri yasak bazılarını serbest etme hakkının tek sahibi olan allah'ın, yasak ettiği şeylerdir.
  (sumenal 23.06.2007 10:43 ~ 23.06.2007 10:45)
 10. bir bıçak keskinliğidir helal ile haramı ayıran. ibrişim tel, ince su... bazen niyet. bazen gerçek... gerçek sandığınız değişince, helal sandığınız da harama çalabilir. hakikatten durdu sanırsınız o an dünya. bir an durdurdu tüm galaksiler hareketlerini... idrak edin diye siz... idrakinizden infilak etmeyin diye siz... ve sonra...

  *
  *
  *
  *
  *
  (kimsekim 03.11.2007 03:25)
 11. (bkz: haram geceler)
  (breegadoon 22.06.2009 02:35)
 12. dince yasak olan
  (gizem 1993 25.03.2014 21:39)


Vampircik - 2005 - 2015

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.