gönül için için yanar da 


aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

fakat şöyle benzer şeyler bulduk:gönül
gönül adamı
gönül akkor
gönül almak
gönül borcu