finansal kiralama

 1. kiralayanın, kiracının talebi üzerine, üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakılmasını öngören bir sözleşmedir. leasing olarak da adlandırılmaktadır.
  (olurooleseylerbazen 10.04.2006 13:23)
 2. genellikle leasing le bir tutulsa da leasingin türlerinden biridir. bir diğer türü için (bkz: faaliyet kiralaması)
  (mendebur 10.04.2006 18:46)
 3. 3226 no'lu finansal kiralama kanunu'na göre yapılan finansman çeşididir. türkiye'de ilk defa bazı kamu iktisadi teşebbüslerinin islam kalkınma bankası aracılığıyla yaptıkları kiralama işlemleriyle gelmiştir.
  (agopist 29.08.2006 17:29)
 4. (bkz: leasing)
  (diyojenist 08.10.2012 21:06)


Vampircik - 2005 - 2015

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.