emir yeşil 


aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

fakat şöyle benzer şeyler bulduk:emir
emir 66
emir demiri deler
emir demiri keser
emir eri