bel�im bilgin 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.