fýrat kalkaný operasyonu 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.