þu dnyanýn haline kandým 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.