ýsýracak it diþini gstermez 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.