ýþýðým ve glgem 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.