z��kk��m��n k��k�� 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.