yobazlar��n g��c��k oldu��u bayramlar 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:yobaz
yobazlk
yobazla vg