ye's içinde olan, ümitsiz 


aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.