yaz�� karakter ili��kisi 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.