yard��mlar minnetle kabul edilir 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:yarda
yardak
yardak
yardan m geersin serden mi
yardang