yani bug��n 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:yani
yani olmuyor