yan��lm��yorsam 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.