yak������kl�� 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.