y��zeyin y��zde 80 inden fazlas�� sudur 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.