y��zde y��z erkek yoktur 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.