y��z��n��ze g��ller 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.