y��kselenin ne senin 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.