yâni 'mâdem ki' 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.