ve saz arkada��lar��n��n ortak fikridir. 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:ve sen ku olup gidersin
ve sen ku olur gidersin
ve sonra hi kalmad