uygur karde��ler 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:uygulama
uygun
uygun adm
uygunsuz gerek
uygur devleti