umar��m yanl���� hat��rlam��yorumdur. 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:umar
umarz trkiye somut tepki gstermez