u��ur y��cel 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.