tesett��r 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:teselli
teselli ikramiyesi
tesellm
teselsl
tesettr