temiz eller 


aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

fakat şöyle benzer şeyler bulduk:temin
temin etmek
teminat
teminat mektubu
teminat mektubu komisyonu