tecr������������beyle sabittir 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:tecrit
tecrbe
tecrbe konuuyor
tecrbeyle sabit