tebess��m 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:tebelle
tebelle olmak
teberru
teberruc
tebessm