tarihe not d����mek ad��na 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:tarif
tarif defteri
tarif etmek
tarif vermek
tarifesiz uu