tabi tabi 


aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

fakat şöyle benzer şeyler bulduk:tabi
tabi olmak
tabi öyle
tabiat ana
tabiatın yağması