t��rk ordusu 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.