sidik yar������ 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:sidik
sidik yar
siding