serbest ��a��r������mda doruklar 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:serbest
serbest blge
serbest brakmak
serbest cumhuriyet firkas
serbest dalgal kur sistemi