sahte olduklar�� i��in oldu��unu yeni yeni anl��yorum 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:sahte
sahte 50 cent
sahte aile hekimi etesi
sahte altn
sahte bal