s��zleri ����yleki 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.