s��z��nde durmak 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.