s��z bir allah bir 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.