s������������z ver 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.