rahmet i mev'ûd ý hudâ: allah'ýn sznn verdiði ferahlýk 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:rahman suresi
rahman ve rahim olan allah n adyla
rahmet
rahmetli
rahmetli de sollard