qi gong

 1. qigong (ki gong), fiziksel çalışma, felsefe, koruyucu ve tedavi edici sağlık bakımı konularını kapsayan bir Çin sistemidir. qi (ki), hava, yaşam nefesi veya yaşamsal öz anlamına gelir. gong ise, çalışma, kendini disipline etme, başarı veya uzmanlık anlamları taşır. bu sanat, aerobik forma girme, izometrik, izotonik, meditasyon ve rahatlama tekniklerini birleştirir. qigong disiplini ile yapılan egzersizler, vücudumuzda dolaşan yaşam gücü üzerinde kontrol elde etmemizi sağlar. daha fazla. qigong un 3.000 den fazla çeşidi ve beş temel qigong geleneği vardır: taoist, budist, konfiçyüsçü, dövüş sanatı ve tıbbi. yani qigong, tai chi ve kung fu gibi birbiriyle ilişki içindeki pek çok disiplinin yumuşak bir formudur.

  qi enerji veya nefes, gong ise beceri demektir. bu nedenle nefes eğitimine yönelik herhangi bir taocu uygulama, qi gong pratiği olarak tanımlanabilir. en önemli eğitim nefes alış-verişin çok doğal hale getirilmesidir. doğal nefesin özellikleri, sessiz, yumuşak, düzenli, uzun ve derin olmasıdır. her düşünce ve duygu nefeste kaydolur. Örneğin, bir matematik problemine konsantre olduğumuzda nefesimizi tutarız, cinsel uyarımda kısa ve hızlı nefes alıp veririz, canımız sıkkın olduğunda içimizi çeker ve nefesimizin zorlandığını hissederiz. buna karşın nefesimizdeki her değişim de zihnimizi etkiler. nefesin doğal dinlenme moduna dönüşü, hem beden, hem de zihin için çok faydalı ve şifalandırıcı olan gevşeme reaksiyonunu tetikler. böylesi derin bir gevşeme hali ise, gerçek içsel nefes in ortaya çıkmasına yol açar ve bilge zihnin enerji adı olan erdemli qi yi yaratır.

  taocuların qi gong uygulamalarının farklı nedenleri vardır. taocu, sağlık ve zindelik adına, dövüş sanatlarındaki becerisini arttırmak veya ruhsal yönden gelişmek amacıyla qi gong çalışmayı seçebilir. taocu usta için qi gong Üç hazine yi beslemeye hizmet eder. daha yoğun fiziksel aktivite içeren qi gong egzersizleri, enerji bedeninin süptil ağının onarılmasını ve güçlenmesini, böylece qi nin hareket edebilmesi ve arındırılabilmesi için güçlü ve esnek bir matriksin oluşmasını sağlar. bazı qi gong duruşları ise, kişinin doğada mevcut olan insan-ötesi qi nin sınırsız reservine dokunabilmesi için temel oluşturmak üzere enerjisini topraklama sını sağlar.

  amerikalı kızılderililer gibi, eski taocu şamanlar da hayvan enerjileriyle bağlantı kurarak doğanın güçleriyle denge ve uyumun tesis edilebileceğini farkettiler. hsia hanedanının taocu imparatoru büyük yü, gök ve yeryüzü arasındaki uyumu sağlamak ve topraklarındaki selleri durdurabilmek amacıyla bir ayının hareketlerini taklit eden adımlarla vecd halinde dansetmişti. yü nün adımı olarak bilinen bu dans, taocu ritüellerde günümüzde de uygulanmaktadır.

  diğer türler gibi, tıbbi qigong da daha yüksek yaşamsal enerjinin sağlanması ve bilinçli bir şekilde kontrol altına alınması dır. yan xin bunu, İnsan vücudunun evrenle uyum içinde birleşmesi üzerine kurulu, eski felsefi sistem olarak tanımlar. İnsan türünün doğadan ayrı tutulmasını şiddetle reddeden qigong, modern batı nın biyomedikal düşünce temellerine de meydan okur.

  tıbbi qigong, meditasyonla birlikte nefes egzersizlerini de gerektirir. nefes egzersizleri, meditasyon durumunu daha da güçlendirmek gibi unsurlara yardımcı olur. kişi, tetikte olmasa da yanında neler olup bittiğinin farkındadır; trans halinde değilse de tamamen rahatlamıştır. qigong durumunda, depresif düşünceler ve endişeler yok olacaktır. meditasyonla kişi, mutluluk duyguları kazanır. bu da vücutta kanın ve qi nin, yani yaşamsal gücün dolaşımını canlandırır. eğer kişi hastaysa, zamanla vücut fonksiyonları bu sayede normale dönebilecektir. eğer hasta değilse, bu sayede daha sağlıklı ve iyi hissedebilecektir. her yaştan insan qigong öğrenip uygulayarak gelişebilir ve içindeki canlılığı ve sağlığı koruyabilir.

  qigong la kişinin sanal olarak her hastalıkla savaşabileceği söylenmektedir. qigong la hastaların, batılı doktorların iyileştirilemez derecede psikosomatik olarak nitelendirdiği ruhsal kökenli bedensel rahatsızlıklarda %50 iyileşme sağlayabildiği söylenmektedir

  hastalıkları Önleme
  qigong bireylere, rahatlamış, uyumlu, dinamik bir denge hali sağlamak için bir yöntem sunar. genel sağlık durumunu geliştirir, acıdan uzak, canlılık ve zevk dolu bir yaşam sürmelerini sağlar.

  qigong un binlerce yıllık tarihinde milyonlarca insan qigong öğrenmiş ve uygulamıştır. qigong un ne kadar eski olduğu bilinmiyor, fakat Çin tarihinde eskilere gidildikçe, kültürel etkisi daha da büyük bir şekilde gözler önüne serilmektedir. bazı kaplumbağa kabuğu eserleri, en az 7.000 yıl önce sanatın önemli olduğunu kesinleştirmektedir. arkeolojik kanıtlar, qigong uygulamasının bir milyon yıl öncesine kadar uzandığını desteklemektedir. yaklaşık 2.000 yıl önce yazılan sarı İmparator un dahiliye klasiği, qigong uygulamasını sistematik olarak açıklayan ilk eser olmuştur.

  qigong nasıl Çalışır?
  qigong bilinç arttıran bu fonksiyonu nasıl sunuyor? qigong uygulaması, insanları vücutlarındaki içsel işlemlere karşı duyarlı hale getirerek, doğanın eşsizliği içinde vücudun yerinin ortaya çıkmasını sağlar. bu da bizi, qi mizi etkileyen dengesizlik ve engellere karşı dayanıklı kılar. bu duyarlılık, içimizdeki birbirine zıt yin ve yang faktörlerinin, parçası olduğumuz kainat düzenine entegre olmasına yardımcı olur. qigong öğrencisi, zihin ve bedenin birbirinden ayrılmasının ne kadar yanlış olduğunu öğrenir. zihin ve bedenin birbirinden ayrılması varsayımını ilk olarak 1600 lü yıllarda descartes ortaya atmıştı. günümüzde çoğu batılı halen bu varsayımı benimsemektedir. qi yi, beden (madde, yapı) ve zihin (işlem, fonksiyon) arasındaki ilişkiyi entegre eden güç olarak da algılayabiliriz. Çin tıbbı, insanla doğa arasındaki ilişkileri şiddetle empoze eder. bazıları qigong u Çin tıbbının ayrılmaz bir parçası olarak görür. buna göre, Çin bitkileri, akupunktur ve qigong bir bütünün üç parçasıdırlar ve su, buhar ve buz gibi birbirlerine çok yakın bağları vardır. genellikle birbirlerinden ayrı kullanıldıkları gibi, hepsi bir arada kullanılabilirler. uygun beslenme ve masajla uygulandıklarında, geleneksel Çin sağlık koruma yöntemlerinin vazgeçilmez unsurları olarak kabul edilirler. akupunktur ve bitkisel ilaçlar genel olarak hastalıkları iyileştirmeye yoğunlaşırken, qigong genellikle iyi sağlığı korumaya yöneliktir, tıpkı masaj ve dengeli (yin ve yang için) beslenme gibi.

  qigong felsefesinde temel hedeflerden biri, zihin ve bedenin uyum dengesini korumak veya yeniden kurmaktır. qigong la kişi qi sini toplayıp bir rahatsızlık veya engellenmenin oluştuğu bölgeye yöneltebilir. qigong uygulayanlar, iyileşmekten de fazlasını kazanmaktadırlar. batı medeniyetinde yaygın olarak görülen tekdüzelik ve yabancılaşma durumundan uzaklaşarak, hayata yönelik farklı bir bakış açısı edinme ve yaşamın dinamik beraberliğini hissetme şansı yakalarlar. qigong öğrencileri, türümüzün bazı başarılı üyeleri gibi kendini gerçekleştirme potansiyellerini kullanmayı öğrenirler.

  qigong ne yapar?
  qigong uygulamak, tansiyonu ve nabzı düşürür, metabolizmayı yavaşlatır, vücudun laktik asit üretimini ve oksijen ihtiyacını azaltır. endokrin sisteminin gücünü yükseltir. ayrıca, solunumda rol oynayan ve oksijenin hücrelere dağılmak üzere hazırlanmasını sağlayan temel maddeler olan adenozin monofosfat ve guanozin monofosfat üzerinde düzenleyici bir etkisi de vardır. qigong un oluşturduğu yoğunlaşma hissi, vücudun ateşinin hafifçe yükselmesi ve yüksek miktarda oksijen emiliminden kaynaklanır. qigong, qi yi harekete geçirir, kan dolaşımını hızlandırır ve yin yang dengesini sağlar.

  Çin tıbbı anlayışına göre, pek çok hastalık birbirine zıt çevre koşullarının etkisinden kaynaklanmaktadır: sıcak-soğuk, rüzgar, kuruluk-nem; yanlış diyet uygulama; bozuk yiyecekler, kurtlar ve mikroplar, zehirlenme ve kirlilik, travma ve kazalar. İçten gelen durumlar, öfke, mutluluk, acı veya korku ve uygun olmayan zihinsel durumlar ve inançlar gibi duyguların aşırı veya yetersiz olmasından kaynaklanabilir. ayrıca ciddi problemler doğurabilecek ruhsal rahatsızlıklar da vardır. bu faktörler bireyin qi sinin aşırı, yetersiz, engellenmiş, tıkanık olmasına ve böylece tüm problemlerin oluşumuna sebep olabilir.

  bağışıklık sistemi güçlü olduğu zaman, birey duygusal olarak bedenine yoğunlaşır, qi ve kan dolaşımı özgürce gerçekleşir, o zaman çoğu rahatsızlığı da yok olabilir.

  Öncelikle kas gelişimi ile kalp ve damar sağlığına odaklanan batı nın egzersiz anlayışından farklı olarak, qi gong disiplini içsel sistemlerin güçlendirilmesini önemser. duyu organları (göz, kulak, vs), tendonlar ve lifler, üreme organları gibi çeşitli iç organları besleyen belirli egzersizler söz konusudur. hatta kemik yapısını ve ilik dokusunu güçlendiren bir qi gong egzersiz sistemi bile mevcuttur.

  düzenli olarak yapılan qi gong egzersizlerinin, kişinin yüksek seviyede elektrik, manyetik ve sub sonik dalga yayma yeteneğini arttırdığı bilimsel olarak saptanmıştır. qi üzerinde çalışanların bu yeteneği Çinde şifa alanında geniş ölçüde değerlendirilmektedir. günümüzde Çinde yüzlerce qi gong hastanesi ve kliniği mevcuttur. bu merkezlerde qi gong terapisi, ya tek başına veya akupunktur, bitkisel yöntemler ve batı tıbbıyla işbirliği içinde romatizmadan kansere kadar pek çok rahatsızlığın tedavisinde kullanılmaktadır.


  qigong un iyileştirici etkilerinden yararlanabilmek için qigong master ı olmanıza gerek yok. sağlık amaçlı durumlarda, sadece birkaç egzersiz öğrenmeniz gereklidir. fakat qigong bir anında tedavi aracı değildir. yararını görebilmek için kişinin dinginlik durumuna ulaşmayı başarmış olması, gerginlikten kurtulmuş olması, pozitif bakış açısı geliştirmesi ve güçlü bir niyetle yola çıkması gereklidir.
  (sifaci 13.11.2007 22:45 ~ 20.02.2010 15:01)
 2. (bkz: qui-gon jinn)
  (merlin 13.11.2007 22:50)
 3. (bkz: xing shen zhuang fa)
  (sifaci 13.11.2007 23:17)


Vampircik - 2005 - 2015

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.