pes, iþte hazýr cevaplýk budur dedirten sz 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.