penisilin

 1. penicillium türü mantar elde edilmiş antibiyotik tarihindeki ilk bileşik. yapısında beta laktam halkası içerir. bakterilere karşı etkilidir.virüs ve mantarlara karşı etkisizdir. stafilokok gibi bakterilerin beta laktam denilen bu halkayı kesmesi sonucu penisilini etkisiz kılan bir penisilinaz enzimi ortaya çıkmıştır. bu gen daha sonraları diğer bakterilere de aktarılarak yayılmıştır ve penisiline direnç gelişmiştir. ancak bazı hastalıkları hala penisilinden başka tedavi edememektedir.
  (kuzeyli 08.09.2006 15:53)
 2. düşük toksititesi,ucuz olması ve kolay bulunabilmesi özellikleriyle en çok kullanılan antibiyotiktir. kullanana kişilerde alerji yapma ihtimaline karşı önceden testler yapılmalıdır. bu alerjiler ölümle sonuçlanmasa bile kan değerlerinde bozulma ve merkezi sinir sistemi üzerinde yan etki potansiyelleri vardır.yetişkinlerde de romatizmal ateş, romatizmal kalp hastalığı, zatürre, menenjit ve frenginin tedavisinde kullanılır.
  (sulerella 08.09.2006 16:17)
 3. ilk kez 1928 yılında iskoç bilim adamı alexander fleming'in penicillium chrysogenum türü küf mantarlarının çevresinde stafilokok* cinsi bakterilerin üremesinin inhibe olduğunu belirlemesi ile farkedilmiş ve bu mantarın kültüründen elde edilen filtrata bu isim verilmiştir. ancak klinikte kullanımı 1940'lı yılları bulmuştur. özellikle ilacın yaygın kullanıma girmesi ile 2. dünya savaşında ölümlerde ve amputasyonlarda ciddi azalmalar sağlanmıştır. üretimi yeterli düzeylerde yapılamadığından ve penisilinin verilmesinden sadece birkaç saat sonra böbrekler yolu ile vücuttan atılması etkisinin azalmasına ve çok sık ilaç uygulanması ihtiyacına yol açtığından (öyle ki ilacın verildiği hastaların idrarları toplanır ve penisilin ayrıştırılarak tekrar kullanılırmış) daha uzun etkili moleküller üzerinde çalışmalar yapılmıştır. bu yönde ilk adım penisilinin moleküler yapısını ortaya çıkararak laboratuar ortamında yüksek düzeylerde üretilmesini sağlayan howard walter florey ve ernst boris chain'den gelmiştir, bu iki bilim adamı 1945 yılında nobel tıp ödülü'nü fleming'le de paylaşmışlardır. ikinci adım ise temelde aynı moleküler yapıyı paylaşan ampisilin, metisilin, piperasilin, karbapenemler ve sefalosporinlerin ortaya çıkışıdır. penisilinlerin ana yapısını oluşturan beta laktam halkasını yıkıp kolayca etkisiz hale getiren beta laktamaz enzimine sahip bakterilerin varlığı da penisilinlerde yeni bir gelişmeye yol açmış ve beta laktamaz inhibitörü içeren ve bugün yaygın olarak kullandığımız bazı antibiyotiklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur, örneğin ampisilin/sulbaktam (türkiye'de duocid, ampisid vb), amoksisilin/klavulanat (türkiye'de amoksilav, klamoks vb). yaygın olarak kullanılan bir grup da kendi içinde 1'den 4'e kadar kuşaklar halinde sınıflandırılan ve molekül yapıları arasında ufak tefek farklar bulunan sefalosporinlerdir. bugün ülkemizde bulunan saf penisilin preparatları olan penisilin g (kristapen, kistalize penicillin g vb), prokain penisilin (deposilin, penadur vb) ve penisilinin oral kullanılabilen formu olan penisilin v (pen-os, cliacil, penoksil)'dir. özellikle tonsillit, gonore, menenjit, selülit gibi pekçok hastalığın tedavisinde etkili ve ucuz bir tedavi seçeneği olan penisilinler, önlem alınır ve dikkat edilirse herhengi bir ilaçtan çok da fazla olmayan alerjik yan etkileri ön plana çıkarılarak daha pahalı rakiplerine yol açılıyor gibi geliyor bana.
  (samjaza 18.03.2007 17:20)
 4. ilk üretildiği günlerdir. heyecanla çeşitli ülkelerden ilim adamları davet edilmiş, listeler oluşturulmuş, ilmi ve tanıtım çalışmaları devam etmekte..
  "bunu bulmasına bulduk.. iyi de.. şimdi buna ne isim verelim?" diye uzun uzun üzerinde araştırıp, tartışmışlar..
  sıra ile herkes bizzat teklifini sunuyor.. listelerdeki isimlerinin karşısına teklif ettikleri öneriler yazlıyor falan..
  derken,
  toplantının uzamasından sıkılan, bu işten yorulup vazgeçen ve listedeki adını iptal ettirmek isteyen bir karadenizli, elini kaldırır ve ilgiliye "peni silin" der..
  görevli, hemen söylenileni onun da isminin karşısına not eder..
  sonuç olarak teklifler oylanır..
  en beğenilen teklif karadenizlininkidir..
  işte o gün bugündür.. o ilaç bu ilaç olarak, ismini o karadenizliye borçludur.. :)
  (raptiye rap 01.09.2009 11:16 ~ 02.09.2009 15:27)
 5. Allerjisi olmayan bünyelerde pek çok hastalığın şifası olan ilaçtır. Hakkında şöyle bir hikaye vardır:
  İskoçya'da yoksul mu yoksul Fleming adında bir çiftçi yaşardı. Bir gün tarlada çalışırken bir çığlık duydu.
  Sesin geldiği yere koştuğunda, bataklığa beline kadar batmış bir çocuğun, kurtulmak için çırpındığını gördü. Çocuk, bir yandan da avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Çiftçi çocuğu bataklıktan çıkararak ölümden kurtardı. Ertesi gün Fleming'in evinin önüne gelen gösterişli arabadan şık giyimli bir aristokrat indi. Çiftçinin kurtardığı çocuğun babası olarak tanıttı kendini: "Oğlumu kurtardınız, size minnettarım. Bunun karşılığını vermek istiyorum" dedi Yoksul ve onurlu Fleming; "Kabul edemem!" diyerek ödülü geri çevirdi. Tam bu sırada kapıdan çiftçinin küçük oğlu göründü. "Bu senin oğlun mu?” diye sordu aristokrat. Çiftçi gururla, "Evet!" dedi. Aristokrat devam etti:
  "Gel seninle bir anlaşma yapalım. Oğlunu bana ver iyi bir eğitim almasını sağlayayım. Eğer karakteri babasına benziyorsa ileride gurur duyacağın bir kişi olur."
  Bu konuşmalar sonunda Fleming’'in oğlu, aristokratın desteğinde eğitim gördü. Aradan yıllar geçti. Çiftçi Fleming'in oğlu, Londra’daki St Mary's Hospital Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve tüm dünyaya adını "Penisilin"i bulan Sir Alexander Fleming olarak duyurdu. Bir süre sonra aristokratın oğlu zatürreeye yakalandı. Onun kurtuluşuna da Penisilin vesile oldu! Aristokratin adı: Lord Randolph Churchill'di Oğlunun adı ise: Sir Winston Churchill! Kurtaran doktor da çiftçinin oğlu Sir Alexander Fleming'di.
  (raptiye rap 27.05.2011 18:42 ~ 27.05.2011 18:43)
 6. abd'nın kobay yaptıkları ile ilgili bir haber için:
  http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1052241&Date=09.06.2011&CategoryID=81
  (raptiye rap 09.06.2011 13:22)


Vampircik - 2005 - 2015

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.