pek kullanmad������m i��in unutur oldu��um 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:pek de gzelmi
pek doku
pek ok