p��ff p��ff kontrol p��ff p��ff :p 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.