onlar ermi�� murad��na 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:onlar
onlar baka
onlar ermi muradna biz kalm kerevetine
onlar iin minibs arks
onlar metaforu