nurg��l ye��il��ay 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:nurgl yeilay