necip fazýl 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:necibe
necip
necip bey
necip bey briyantinleri
necip celal andel